Politika zaštite privatnosti

EZY COURIER POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Ovo je Politika Privatnosti mobilne aplikacije (u daljem kontekstu ‘aplikacija’) Ezy Courier, pod vlasništvom Easy Planted Limited, kompanije osnovane u Hong Kongu, posebnom administrativnom regionu Narodne Republike Kine, sa registrovanom kancelarijom na adresi Unit 1605, 16/F., Westin Centre, 26 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. (u daljem kontekstu “Politika Zaštite Privatnosti” i “Easy Planet”).
ezyCourier je aplikacija dostupna na Apple iOS I Google Android operativnim sistemima koja pruža peer-to-peer platformu za usklađivanje porudžbina za logističke isporuke usluga sa geografski najbližim dostupnim kuririma, čime uspostavlja novi model logističkog dostavljanja usluga.
Postoje dve različite verzije aplikacije, jedna za dostavljače usluga (u daljem kontekstu ‘Kurir’) i druga za pojedince koji postavljaju naloge za te usluge (u daljem kontekstu ‘Klijent’). U zavisnosti od konteksta Kurir /Klijent u daljem tekstu čitajte ‘’ Vi’’ /‘’ Vaše’’
Ova politika zaštite privatnosti se tumači u skladu sa Hong Kong Podacima iz Uslova Korišćenja iz 1966(u daljem tekstu ‘’Uslovi korišćenja’’) i izmenama kao i bilo kakvih podzakonitih akata, koji se mogu prijaviti u Hong Kong-u u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Ova politika zaštite privatnosti je takođe sastavljena u skladu sa politikom zaštite privatnosti i principima Easy Planet-a.
Ova politika zaštite privatnosti je takođe sastavljena u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je zastupljena aplikacija i web-stranica. Ova politika zaštite privatnosti opisuje tretman ličnih podataka i drugih informacija prikupljenih na sajtu i aplikaciji gde je ista prisutna.

Vrste Informacija koje Easy Planet prikuplja
Kroz ezyCourier aplikaciju Easy Planet prikuplja informacije za ličnu identifikaciju, koje identifikuju određenog pojedinca (direktno ili indirektno). U slučaju ‘’Kurir’’ – sledeće informacije se prikupljaju:
1. Puno ime i prezime
2. Datum rođenja
3. Uverljiv dokaz o identitetu (priložiti ličnu kartu i vozačku dozvolu osoblju Easy Planet-a
4. Adresa stanovanja
5. E-mail Adresa
6. Broj bankovnog računa
7. Broj mobilnog telefona
8. Pristup fotografijama u mobilnom telefonu u svrhu postavljanja slike primljenog paketa.
9. Pristup kameri na mobilnom telefonu u svrhu postavljanja slike primljenog paketa.
10.  Trenutna lokacija Kurira će biti praćena od strane Easy Planet-a koristeći Globalno Pozicioniranje Satelita (GPS). Prilikom dostavljanja isporuke putem ezyCourier-a, mobilni telefon mora biti uključen, a dok god je telefon uključen GPS treba da radi neprekidno
11. Podaci o bankovnom računu za isplatu zarade koja pripada Kuriru Easy Planet-a (predmet bilo kakve politike privatnosti kojom se vodi banka)
12. PayPal detalji naloga za isplatu zarade koja pripada Kuriru Easy Planet-a (predmet bilo kakve politike privatnosti kojom se vodi Pay Pal)
13. Fotografija vozila kojim Kurir upravlja za potrebe verifikacije I identifikacije od strane osoblja Easy Planet-a.
14. Fotografija registracionog broja vozila za potrebe verifikacije I identifikacije od strane osoblja Easy Planet-a.
15. SVI lični identifikacioni podaci prikupljeni u skladu sa uslovima korišćenja i politikom zaštite privatnosti firme su zadržani ovde.

U slučaju ‘’ Klijent’’ sledeće informacije se prikupljaju:

1. Puno ime I prezime
2. Email Adresa
3. Broj bankovnog računa
4. Broj mobilnog telefona
5. Trenutna lokacija Klijenta ce biti praćena od strane Easy Planet-a koristeći Globalno Pozicioniranje Satelita (GPS). Prilikom dostavljanja isporuke putem ezyCourier-a, mobilni telefon mora biti uključen, a dok god je telefon uključen GPS treba da radi neprekidno
6. Fotografije sačuvane na mobilnom telefonu Klijenta u svrhu postavljanja slike poslatog paketa.
7. Adresa stanovanja
8. Informacije o kreditnoj kartici u svrhu uplate, podržane od strane platformi za plaćanje Braintree i PayPal (koji podležu politikama privatnosti Braintree i PayPal-a)
9. SVI lični identifikacioni podaci prikupljeni u skladu sa uslovima korišćenja i politikom zaštite privatnosti firme su zadržani ovde.
U slučaju pojedinaca koji primaju dostavu (u daljem tekstu ‘’Primalac’’) sledeće informacije se prikupljaju:
1. Puno ime i prezime
2. Broj telefona (ezyCourier ima pogodnost koja omogućava pristup telefonskom imeniku na mobilnom uređaju Klijenta odakle se, ukoliko klijent to želi, mogu dodati kontakt informacije primaoca)
Zadržavanje Podataka
Koliko dugo Easy Planet zadržava Vaše lične podatke? Easy Planet neće zadržavati Vaše lične podatke duže nego što je neophodno za dostizanje cilja (uključujuci bilo koju direktno povezanu svrhu) u kom slučaju se koriste Vaši lični podaci. EzyCourier prikuplja Vaše lične podatke u svrhu isporuke robe I u slučaju ‘’Klijent’’ opcije. Vaši lični podaci će biti izbrisani odmah nakon što je isporuka koju ste naručili dostavljena, osim ako je potrebno da se Vaši podaci zadrže u druge svrhe, a Vi ste unapred obavešteni od strane Easy Planet-a ili ste dali svoj pristanak Easy Planet-u da zadrži takve informacije. U slučaju ‘’Kurir’’ opcije Easy Planet će zadržati Vaše lične podatke, a Vi ovlašćujete Easy Planet da raspolaže i zadrži lične informacije za identifikaciju u skladu sa uslovima korišćenja i politikom zaštite privatnosti sve dok ne povučete Vaš pristanak na upotrebu i zadržavanje Vaših ličnih informacija od Easy Planet-a.
Kako Easy Planet Prikuplja Podatke
1. Easy Planet prikuplja informacije koje unosite kroz ezyCourier aplikaciju i kroz Vašu IP adresu. Easy Planet prikuplja informacije za ličnu identifikaciju onog trenutka kada pristupite Easy Planet-u u skladu sa gore navedenim, obaveznim, podacima. Ukoliko ste Vaše podatke uneli preko web stranice ili platforme nekog trećeg lica, te informacije se mogu prikupljati pojedinačno sa određenog sajta ili platforme na kome su Vaši podaci. Informacije prikupljene od strane Easy Planet-a su predmet ove Politike Zaštite Privatnosti, a informacije prikupljene od web stranice ili platforme trećeg lica su predmet politike zaštite privatnosti trećeg lica. Izbor privatnosti koju odaberete na web stranici ili platformi trećeg lica se neće primenjivati pri korišćenju informacija prikupljenih direktno od strane Easy Planet-a.
2. Easy Planet prikuplja informacije kroz tehnologiju, kao sto su GPS, ‘’Cookies’’(grupa podataka poslatih Vašem pretraživaču, od strane Internet servera, svaki put kada pristupite istom serveru, koji istovremeno služi da Vas identifikuje i da prati Vaš pristup serveru), ‘’Flash Cookies’’( grupa podataka koja se čuva na Vašem kompjuteru od strane sajtova  koji koriste Adobe Flash, npr cuva vaše preference, podatke iz Flash igrica ili prati Vašu internet aktivnost ) i ‘’Web beacons’’( virtuelna sprava ugrađena u web stranicu ili email koja neprimetno prati Vaš pristup određenom sadržaju na toj web stranici ili email-u (ako je  otvoren).
3. Easy Planet može da nabavi informacije od drugih pouzdanih izvora kako bi stalno raspolagali tačnim podacima i da ažurira podatke koji su upisani od strane Vas ili automatski prikupljeni od strane Easy Planet-a. U skladu sa uslovima korišćenja, Vaša dozvola trećoj strani može biti potrebna u ovim okolnostima.


Kako Easy Planet koristi Vaše lične podatke
Easy Planet raspolaže različitim brendovima pored ezyCourier-a, sajtovima i aplikacijama, u kom slučaju je Easy Planet zadužen za korisničke podatke (kao što je definisano u uslovima korišćenja). Podaci se koriste:
1.    Da Vam omoguće da tražite geografski najbližeg kurira
2.    Da Vam omoguće da naručite isporuku kod geografski najbližeg kurira
3.    Da komuniciramo sa Vama o Vašem nalogu i transakcijama unutar ezyCourier-a, da od nas primate informacije o novim funkcijama i drugim Easy Planet web stranicama, aplikacijama ili bilo kakvim mogucim promenama Easy Planet politike.
4.    U skladu sa uslovima korišćenja i izborima koji su Vam na raspolaganju
5.    Da biste mogli da primate ponude i promocije za ostale Easy Planet web stranice, aplikacije I usluge
6.    Da bismo mogli da prilagodimo sadržaj i iskustva na drugim Easy Planet web stranicama
7.    Kako bismo optimizovali ili poboljšali Easy Planet proizvode, usluge i poslovanje
8.    Da bismo istražili i sprečili nelegalne aktivnosti koje mogu da ugroze Easy Planet politiku
Deljenje informacija sa drugim kompanijama
Easy Planet neće deliti Vaše lične informacije sa drugim kompanijama, osim u vrlo ograničenim okolnostima uključujući:
•    Kada dozvolite Easy Planet-u da deli Vaše lične podatke sa drugim firmama, u takvom slučaju Vi birate da podelite Vaše lične informacije, kako bi određena kompanija mogla da šalje ponude i promocije o proizvodima i uslugama
•    Usmeravanje Easy Planet-a da deli Vaše lične informacije sa web platformama trećeg lica, kao sto su društvene mreže. Imajte u vidu onog trenutka kada Easy Planet podeli Vaše lične podatke sa drugom kompanijom, podaci koji su primljeni od strane druge kompanije postaju predmet uslova korišćenja i politike privatnosti te kompanije, Easy Planet više ne snosi odgovornost.
•    Kada kompanije obavljaju dužnosti u ime Easy Planet-a, kao što su dostave isporuka i korisničke usluge, u takvom slučaju ovim kompanijama je zabranjeno korišćenje Vaših ličnih informacija u bilo koje svrhe, osim ako su podaci zahtev od strane Easy Planet-a
•    Kada Easy Planet podeli lične podatke sa trećim licima sprovode se Easy Planet-ovi uslovi korišćenja ili druge politike i pravila. Easy Planet štiti svoja prava i imovinu i prava i imovinu trećih lica, u skladu sa zakonskim procesima, ili u slučaju da je Easy Planet je dužan da uradi po zakonu.
U skladu sa uslovima korišćenja, Easy Planet Vam pruža pravo i mogućnosti da vršite određene kontrole i izbore u pogledu prikupljanja, korišćenja, čuvanja i deljenja Vaših ličnih informacija, uključujući:
•    Možete ispraviti, upravljati, ažurirati i brisati Vaše lične podatke pritiskom na ‘’Profil’’ unutar ezyCourier aplikacije
•    Možete promeniti svoje izbore na bilo koju pretplatu na koju ste se prijavili
•    Možete izabrati da li želite da primate ponude i promocije za ostale Easy Planet web stranice, aplikacije, proizvode i usluge
•    Možete izabrati da li da Easy Planet deli Vaše lične podatke sa drugim kompanijama ili trećim licima, u svrhu odabira primanja ponuda i promocija o proizvodima i uslugama drugih kompanija
•    Možete traziti pristup Vashim ličnim podacima koji su sačuvani od strane Easy Planet-a, i da Easy Planet izbriše ili promeni Vaše podatke kao i da Easy Planet traži isto od drugih kompanija sa kojima su podeljeni Vaši podaci
•    Možete da odobrite ili odbijete da Easy Planet deli Vaše lične podatke van Hong Kong-a. Easy Planet će reagovati po Vašem zahtevu, ali samo uz Vašu pismenu saglasnost, osim u slučaju da je Easy Planet dužan da iznad pomenuto učini po zakonu.

Online praćenje i oglašavanje
Easy Planet (i bilo koji proizvođači usluga koji rade u naše ime) prikuplja informacije o Vašim aktivnostima na Easy Planet sajtovima, aplikacijama koristeći tehnologije za praćenje kao što su ‘’ cookies’’, ‘’flash cookies’’ i ‘’ web beacons’’. Ovi različiti načini praćenja se koriste u mnogobrojne svrhe:  
1.    Pružanje korisnih funkcija da pojednostavi Vaše iskustvo kada se vratite na Easy Planet web stranicu i aplikaciju, npr. Da bi zapamtili Vašu adresu stanovanja i druge informacije kako bi bi Vam olakšali sledeću transakciju
2.    Dostavljanje relevantnog sadržaja na osnovu Vaših preferenca, korisničkih obrazaca i lokacije.
3.    Praćenje i evaluacija rada i korišćenja Easy Planet web stranice i aplikacija
4.    Analiza mobilnog I web saobraćaja na Easy Planet web stranicama i na sajtovima trećih lica.
Proizvođači usluga koji prikupljaju podatke u ime Easy Planet-a nude opciju da izaberete da ne budete praćeni na internetu.
Oglašivači i treće strane mogu takođe prikupljati informacije o Vašoj aktivnosti na Easy Planet web stranicama i aplikacijama kao i na web stranicama i aplikacijama trećih lica koristeci različite tehnologije internet praćenja. Praćeni podaci prikupljeni od strane ovih oglašivača I trećih lica se koriste da bi se prikazalo koje oglase Vi vidite na Easy Planet web stranici i na web stranici i aplikacijama trećih lica, ali ne identifikuje Vas lično i nije povezano sa Vašim registracionim nalogom.
Imajte na umu da ukoliko ne dozvolite da Easy Planet prikupi Vaše lične podatke kroz ezyCourier, ukoliko ste Klijent, Kuriri verovatno neće biti u mogućnosti da izvrše isporuku, a ukoliko ste Kurir nećete biti u mogućnosti da dostavite porudžbinu Klijentu. Pored toga, ezyCourier, kao i druge Easy Planet web stranice, aplikacije, prozivodi verovatno neće biti u mogućnosti da vode računa o Vašim preferencama i interesima.
Sigurnost i Integritet Podataka
Za Easy Planet je bezbednost, integritet i poverljivost Vaših ličnih podataka od najvećeg značaja. Easy Planet ima najstrože mere bezbednosti koje su dizajnirane da zaštite Vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, objavljivanja, korišćenja i modifikacija. Obaveštavamo Vas da, uprkos činjenici da Easy Planet koristi najnovije tehnologije i metode kako bi zaštitili Vaše lične podatke, ne postoje 100% sigurne mere bezbednosti.
OBAVEŠTAVAMO VAS DA OVA POLITIKA PRIVATNOSTI MOŽE BITI AŽURIRANA S VREMENA NA VREME I DA PROČITATE PAŽLJIVO SVAKI PUT KADA PREUZMETE APLIKACIJU ILI KORISTITE EZYCOURIER.