Chính Sách Bảo Mật

Đây là Chính sách bảo mật của ứng dụng trên điện thoại di động (sau đây gọi là “ứng dụng”) ezyCourier, sở hữu và vận hành bởi Easy Planet Limited, một công ty thành lập tại Đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có văn phòng đăng ký tại Phòng 1605, Tầng 16, Westin Centre, 26 Đường Hung To, Kwun Tong, Kowloon, Hồng Kông (say đây gọi là “Chính sách bảo mật” và “Easy Planet”). 

ezyCourier là ứng dụng có sẵn trên nền tảng hệ điều hành Apple™ iOS và Google Android™ và được thiết kế cho các môi trường tương ứng, mục đích và sử dụng ứng dụng này bao gồm, không kể những điều khác, cung cấp nền tảng cung cấp ngang hàng (peer-to-peer) để khớp các lệnh về dịch vụ giao hàng với các nhà điều hành và nhà vận chuyển hiện có gần nhất về mặt địa lý, từ đó thiết lập mô hình mới cho dịch vụ giao hàng.

Có hai phiên bản riêng biệt của ứng dụng cùng hoạt động, một phiên bản cho những người giao hàng (sau đây gọi là “Bên vận chuyển”) và một phiên bản cho các cá nhân đặt hàng dịch vụ (sau đây gọi là “Khách hàng”). Khi ngữ cảnh yêu cầu, Bên vận chuyển hoặc Khách hàng sẽ được gọi là “bạn” hoặc “của bạn” trong Chính sách này.
Chính sách bảo mật này được hiểu theo luật pháp tại quốc gia mà website hoặc ứng dụng hoạt động, nếu website hoặc ứng dụng hoạt động bên ngoài Hồng Kông. Chính sách bảo mật này quy định cách thức xử lý Thông tin nhận dạng cá nhân và các thông tin khác được cung cấp hoặc thu thập trên website và ứng dụng đăng Chính sách bảo mật.


Các loại thông tin mà Easy Planet thu thập

Thông qua ứng dụng ezyCourier, Easy Planet thu thập các Thông tin nhận dạng cá nhân, là các thông tin giúp xác định một cá nhân cụ thể (trực tiếp hoặc gián tiếp). Trong trường hợp Bên vận chuyển, Easy Planet sẽ thu thập các thông tin sau:


Họ tên của Bên vận chuyển
Ngày sinh của Bên vận chuyển
Bằng chứng nhận dạng có thể xác minh, thông qua cung cấp chứng minh nhân dân có hiệu lực và bằng lái xe có hiệu lực cho nhân viên của Easy Planet
Địa chỉ nơi ở của Bên vận chuyển
Địa chỉ email của Bên vận chuyển
Chi tiết tài khoản ezyCourier của Bên vận chuyển
Số điện thoai di động của Bên vận chuyển
Truy cập ảnh lưu trong thiết bị di động của Bên vận chuyển để có thể tải lên ảnh của gói hàng cần nhận
Truy cập vào camera trên thiết bị di động của Bên vận chuyển để có thể tải lên ảnh của gói hàng cần nhận
Easy Planet sẽ theo dõi địa điểm hiện tại của Bên vận chuyển bằng Hệ thống định vị toàn cầu (“GPS”), và khi giao hàng theo đơn hàng đặt qua ezyCourier, Bên vận chuyển cần bảo đảm rằng GPS đã được kích hoạt và hoạt động liên tục và rằng thiết bị của Bên vận chuyển còn pin cho đến khi gói hàng được giao thành công cho Bên nhận và Bên nhận đã nhận hàng
Chi tiết tài khoản Ngân hàng để thanh toán doanh thu mà Bên vận chuyển thu được và Easy Planet phải trả cho Bên vận chuyển (theo chính sách bảo mật của bên thứ ba mà ngân hàng liên quan áp dụng)
Chi tiết tài khoản PayPal để thanh toán doanh thu mà Bên vận chuyển thu được và Easy Planet phải trả cho Bên vận chuyển (theo chính sách bảo mật của bên thứ ba mà PayPal áp dụng)
Ảnh phương tiện của Bên vận chuyển để nhân viên của Easy Planet xác minh và nhận dạng
Ảnh số đăng ký phương tiện của bên vận chuyển để nhân viên của Easy Planet xác minh và nhận dạng
BẤT KỲ VÀ TOÀN BỘ Thông tin nhận dạng cá nhân thu được theo Chính sách bảo mật này cho các mục đích trong tài liệu này.

Trong trường hợp Khách hàng, Easy Planet sẽ thu thập các thông tin sau:


Họ tên của Khách hàng
Địa chỉ email của Khách hàng
Thông tin tài khoản ezyCourier của Khách hàng
Số điện thoại di động của Khách hàng
Easy Planet sẽ theo dõi địa điểm hiện tại của Khách hàng bằng Hệ thống định vị toàn cầu (“GPS”), nhằm xác định địa điểm nhận hàng theo đơn đặt hàng, do đó Khách hàng phải bảo đảm rằng GPS đã được kích hoạt và hoạt động liên tục cho đến khi Bên vận chuyển nhận hàng thành công
Ảnh lưu trong thiết bị di động của Khách hàng để tải lên ảnh của gói hàng cần gửi
Địa chỉ nơi ở của Khách hàng (có thể truy cập qua GPS) hoặc nhập thủ công
Thông tin thẻ tín dụng để thanh toán được hỗ trợ bởi các nền tảng xử lý thanh toán Braintree và PayPal (theo chính sách bảo mật của bên thứ ba của Braintree và PayPal)
BẤT KỲ VÀ TOÀN BỘ Thông tin nhận dạng cá nhân thu được theo Chính sách bảo mật này và Pháp lệnh cho các mục đích trong tài liệu này.

Trong trường hợp là cá nhân nhận hàng và nhận giao hàng theo đơn đặt hàng (sau đây gọi là “Người nhận”), Easy Planet sẽ thu thập các thông tin sau đây:


Họ tên của Người nhận
Số điện thoại của Người nhận (ezyCourier có một thiết bị cho phép truy cập vào danh bạ liên lạc trên thiết bị di động của Khách hàng từ đó chi tiết liên lạc của Người nhận có thể được thêm vào tùy theo quyết định của Khách hàng)


Giữ lại Thông tin nhận dạng cá nhân

Easy Planet có thể giữ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn trong bao lâu? Easy Planet sẽ không giữ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn lâu hơn thời gian cần thiết để đạt được mục đích (bao gồm các mục đích liên quan trực tiếp) sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân. ezyCourier thu thập Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho mục đích giao hàng hóa, trong trường hợp Khách hàng, Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được xóa ngay sau khi hàng hóa bạn đặt hàng đã được giao đi, trừ trường hợp cần thiết phải giữ lại Thông tin nhận dạng cá nhân cho các mục đích khác và bạn đã được Easy Planet thông báo trước về điều này, hoặc Easy Planet có được chấp thuận của bạn để giữ các Thông tin đó. Trong trường hợp Bên vận chuyển, Easy Planet sẽ giữ lại Thông tin nhận dạng cá nhân nói trên và theo đây bạn ủy quyền cho Easy Planent thu thập, đăng ký, sử dụng và giữ lại Thông tin nhận dạng cá nhân theo Chính sách bảo mật này và Pháp lệnh cho đến khi bạn lựa chọn rút lại chấp thuận cho Easy Planet sử dụng và giữ lại Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.


Easy Planet thu thập thông tin như thế nào


Easy Planet thu thập các thông tin mà bạn cung cấp qua ezyCourier khi bạn yêu cầu ezyCourier, và qua địa chỉ IP của bạn. Easy Planet thu thập Thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn tương tác với Easy Planet theo các Thông tin cần thiết nêu trên. Nếu bạn cung cấp thông tin cho Easy Planet qua website hoặc nền tảng của bên thứ ba, thông tin bạn cung cấp có thể được thu thập riêng biệt thông qua website hoặc nền tảng của bên thứ ba đó. Thông tin mà Easy Planet thu thập được phải tuân theo Chính sách bảo mật này và thông tin thu thập được thông qua website hoặc nền tảng của bên thứ ba thì phải tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba đó. Các lựa chọn bảo mật của bạn trên website hoặc nền tảng của bên thứ ba sẽ không áp dụng cho việc Easy Planet sử dụng các thông tin mà Easy Planet thu thập trực tiếp.
Easy Planet thu thập thông tin bằng công nghệ, ví dụ như GPS, cookies (một gói dữ liệu máy chủ Internet gửi tới trình duyệt của bạn, trình duyệt của bạn sẽ gửi lại mỗi lần bạn truy cập máy chủ đó vào lần sau, và được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc theo dõi truy cập của bạn vào máy chủ), Flash cookies (một gói dữ liệu tương tự như cookies mà các website sử dụng Adobe Flash có thể lưu trên máy tính của bạn, để lưu lại các ưu tiên của bạn, lưu dữ liệu từ trò chơi Flash hoặc theo dõi hoạt động Internet của bạn), và web beacon (là một đối tượng gắn vào trang web hoặc email để kín đáo (thường là vô hình) theo dõi truy cập của bạn vào các nội dung cụ thể trên trang web đó hoặc trong email đang hiển thị); bao gồm thời gian bạn lên website và ứng dụng của Easy Planet hoặc sử dụng website và ứng dụng của Easy Planet hoặc sử dụng ứng dụng trên các trang hoặc nền tảng của bên thứ ba.
Easy Planet có thể thu thập thông tin từ các nguồn tin cậy nhằm bảo đảm luôn luôn chính xác hoặc bổ sung thông tin mà bạn đã cung cấp hoặc Easy Planet đã tự động thu thập..


Easy Planet sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn

Easy Planet có nhiều nhãn hiệu khác nhau ngoài ezyCourier, trên các website và ứng dụng, tuy nhiên, Easy Planet sẽ là Người dùng dữ liệu (như định nghĩa trong Pháp lệnh) và Người xử lý dữ liệu (như định nghĩa trong Pháp lệnh) đối với mọi Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Dữ liệu sẽ được sử dụng cho các mục đích sau đây:


Cho phép bạn tìm kiếm Bên vận chuyển gần nhất về mặt địa lý
Cho phép bạn đặt hàng với Bên vận chuyển gần nhất về mặt địa lý
Thông tin cho bạn về tài khoản hoặc giao dịch với ezyCourier và gửi cho bạn thông tin về các tính năng trên các website và ứng dụng khác có nhãn hiệu Easy Planet hoặc các thay đổi trong chính sách của Easy Planet
Theo Pháp lệnh và lựa chọn và kiểm soát mà bạn có thể có
Gửi cho bạn các ưu đãi và khuyến mãi cho các website, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ khác của Easy Planet
Cá nhân hóa thông tin và kinh nghiệm trên các website và ứng dụng khác của Easy Planet
Tối ưu hóa hoặc cải thiện sản phẩm, dịch vụ và vận hành của Easy Planet
Phát hiện, điều tra và ngăn ngừa các hành vi vi phạm chính sách của Easy Planet hoặc không hợp pháp


Chia sẻ thông tin của bạn với công ty khác

Easy Planet sẽ không chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với các công ty khác, trừ một số trường hợp rất hạn chế, bao gồm:

Khi bạn cho phép Easy Planet chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân với công ty khác; trong trường hợp đó bạn sẽ quyết định chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân của mình, cho phép công ty đó gửi cho bạn các ưu đãi và khuyến mãi về sản phẩm và dịch vụ của họ
Chỉ thị cho Easy Planet chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với nền tảng của bên thứ ba, ví dụ như các trang mạng xã hội. Cần lưu ý rằng khi Easy Planet đã chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo cách này với công ty khác, Thông tin mà công ty khác nhận được sẽ phải tuân thủ các thực hành bảo mật của công ty đó và Easy Planet không còn chịu trách nhiệm về thông tin đó nữa.
Khi các công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt Easy Planet, ví dụ như các nhiệm vụ giao hàng và dịch vụ khách hàng; trong trường hợp đó các công ty này không được dùng Thông tin nhận dạng cá nhân cho các mục đích khác ngoài mục đích mà Easy Planet hoặc luật pháp yêu cầu.
Khi Easy Planet chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba để thực thi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách và quy định khác của Easy Planet, để bảo vệ quyền lợi và quyền sở hữu của chúng tôi và quyền lợi và quyền sở hữu của bên thứ ba, tuân theo các quy trình pháp lý, hoặc trong trường hợp Easy Planet buộc phải thực hiện với thiện ý, theo yêu cầu của luật pháp.
Theo Pháp lệnh, Easy Planet cấp cho bạn quyền và khả năng thực hiện một số kiểm soát và lựa chọn nhất định về việc thu thập, sử dụng, giữ lại và chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, bao gồm:

Bạn có thể sửa, quản lý, cập nhật và xóa Thông tin nhận dạng cá nhân bằng cách truy cập vào “Trang quản lý” (Admin Panel) trên ứng dụng ezyCourier
Bạn có thể thay đổi lựa chọn của mình đối với các đơn đặt hàng của bạn
Bạn có thể lựa chọn nhận ưu đãi và khuyến mãi về các website, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ khác của Easy Planet
Bạn có thể lựa chọn cho phép Easy Planet chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân với các công ty khác hoặc bên thứ ba, để họ có thể gửi cho bạn ưu đãi và khuyến mãi về sản phẩm và dịch vụ của họ
Bạn có thể đề nghị truy cập các Thông tin nhận dạng cá nhân mà Easy Planet nắm giữ về bạn và đề nghị Easy Planet sửa hoặc xóa Thông tin và đề nghị Easy Planet yêu cầu bên thứ ba, là bên mà Easy Planet chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân sửa hoặc xóa Thông tin
Bạn có thể cho phép hoặc từ chối cho phép Easy Planet chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân của mình ngoài phạm vi Hồng Kông, nếu Easy Planet muốn chia sẻ, thì chỉ có thể thực hiện khi có chấp thuận bằng văn bản của bạn, trừ trường hợp phải chia sẻ theo yêu cầu của luật pháp.

Theo dõi trực tuyến và quảng cáo

Easy Planet (và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hành động thay mặt Easy Planet) thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên website và ứng dụng Easy Planet sử dụng các công nghệ theo dõi và cookies, Flash cookies và web beacon. Dữ liệu theo dõi này được sử dụng cho nhiều mục đích:


Cung cấp các tính năng hữu ích để đơn giản hóa trải nghiệm của bạn khi bạn quay trở lại website và ứng dụng của Easy Planet; ví dụ, bằng cách ghi nhớ địa chỉ nơi ở của bạn và các thông tin khác để mua hàng trong tương lai;
Cung cấp các nội dung liên quan dựa trên ưu tiên, mô hình sử dụng và địa điểm của bạn;
Theo dõi và đánh giá sử dụng và vận hành website và ứng dụng của Easy Planet;
Phân tích giao thông trên website của Easy Planet và website của bên thứ ba

Easy Planet có thể liên kết dữ liệu theo dõi này với tài khoản đăng ký của bạn, trong trường hợp đó Easy Planet sẽ coi đó là Thông tin nhận dạng cá nhân. Các nhà cung cấp dịch vụ thu thập dữ liệu theo dõi thay mặt Easy Planet có thể cho bạn cơ hội lựa chọn không bị theo dõi trực tuyến.

Các nhà quảng cáo và bên thứ ba cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên website và ứng dụng của Easy Planet và trên website và ứng dụng của bên thứ ba bằng các công nghệ theo dõi. Dữ liệu theo dõi mà nhà quảng cáo và bên thứ ba thu thập được được sử dụng để quyết định quảng cáo nào bạn sẽ thấy trên cả website và ứng dụng của Easy Planet và website và ứng dụng của bên thứ ba, nhưng không nhận dạng cá nhân bạn và không liên kết với tài khoản đăng ký của bạn.

Lưu ý rằng nếu bạn không cho phép Easy Planet thu thập Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn thông qua ezyCourier, nếu bạn là Khách hàng, Bên vận chuyển sẽ không thể giao hàng cho bạn và nếu bạn là Bên vận chuyển, bạn sẽ không được cấp phép giao hàng cho Khách hàng. Ngoài ra, một số ứng dụng ezyCourier của Easy Planet, ngoài các ứng dụng, website, sản phẩm và dịch vụ có nhãn hiệu Easy Planet có thể không thể xem xét lợi ích và ưu tiên của bạn.


An ninh dữ liệu và tính toàn vẹn của dữ liệu

An ninh, tính toàn vẹn và tính bảo mật của Thông tin nhận dạng cá nhân là quan trọng nhất đối với Easy Planet. Easy Planet có các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đang áp dụng được thiết kế để bảo vệ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khỏi truy cập, tiết lộ, sử dụng và sửa đổi trái phép. Lưu ý rằng mặc dù Easy Planet đã nỗ lực hết sức để sử dụng công nghệ và phương pháp hiện đại nhất để bảo vệ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, nhưng không có biện pháp an ninh hay giao thức mã hóa nào, dù là chặt chẽ đến đâu, là hoàn hảo hoặc không thể xâm nhập được.

Trong trường hợp một bên thứ ba đại diện cho Easy Planet để vận hành ứng dụng EasyCourier, bên thứ ba này có đầy đủ các quyền như EasyPlanet theo chính sách này.
LƯU Ý RẰNG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT TÙY TỪNG THỜI ĐIỂM VÀ BẠN CẦN ĐỌC KỸ MỖI LẦN TẢI VỀ, MUA HOẶC SỬ DỤNG EZYCOURIER.